Támogatókat keresünk!

Alapítványunk többek között a szűkebb, távolabbi  térségünkben élők biztonságát is szem előtt tartja. Ezért megalakítottuk a mentőcsoportot.

Ahogyan 2010- 2013. évben részt vettünk  a Bódva és Duna folyók árvízi vészhelyzetek elhárításában illetve 2017. évben a megyaszói segítségnyújtásban, úgy az esetleges jövőbeni természeti és egyéb katasztrófahelyzeteknél is jelen kívánunk lenni.

Ehhez azonban támogatókra van szükségünk. Természetesen minden olyan adományt szeretettel fogadunk ami egy esetleges veszélyhelyzet elhárításánál hasznos segítség lehet, értve itt szállítóeszközt (emberek, tárgyak vonatkozásában); felszerelést; pénzadományt stb.

Segítségüket előre is köszönjük!


Az egészséges felnőtté válás nem jelenti magában csak a gyermekeink egészséges életre való nevelését. Mint szülők és felnőttek mi is életvitelünk változtatására szorulunk. Meg kell végre érteni mindenkinek, hogy a megelőzés mára a legfontosabb formája lehet egészségünk megőrzésének.

Sajnos nem fordítunk kellő figyelmet ezen kezdeményezésekre és már csak akkor fordulunk szakemberhez, amikor a baj bekövetkezett. Alapítványunk lehetőséget biztosít mindenki számára az információk megszerzésére.

Iskolákba, ifjúsági szervezetekhez elmenve minden egészségmegóvó, egészségmegőrző információt megosztunk gyermekeinkkel. Előadásainkon olyan témákat karolunk fel, amit iskolában vagy otthon nem igazán beszélnek át teljes részletességgel, és amikben nem teljes, vagy teljesen hiányos az érintettek ismeretanyaga.
– alkohol
– dohányzás
– mozgásszegény élet és emiatti kialakuló betegségek
– agresszió problémák
– bódítószerek használata
– korai szexualitás
– környezetvédelem egészségünk érdekében
– stb.

A szülök munkájuknál fogva kevesebb időt tudnak csak gyermekeikre fordítani, mint azt elégséges lenne. A tanárok pedig már a tananyag leadásával olyan többlet térhet kapnak, ami mellett kevés idő jut a fent felsorolt témakörök megbeszélésére.
Alapítványunk a szülök és tanárok terhei, feladatát veszi át az előadásokkal. Munkahelyekre, közösségekhez eljutva pedig a felnőtteknek adjuk át azon információkat, mivel idejében észrevehető gyermekeik káros szenvedélyeinek tüneteit, illetve a kialakuló betegségeket megelőzhetik.

Nem szabad elfelejtkeznünk a beteg embertársainkról sem. Nekik kortól függetlenül meg kell adni a lehetőséget az (helyzetükhöz képest) egészséges életre. Lehetőséget kell adni számukra az orvosi kezelések elérésére, betegségük legoptimálisabb ellátására, kezelésére, gondozására minden érintett tekintetében.

Természetesen itt kell megjegyezni a tanúlás és munka fogalmának kérdését is. Tanúlás- munka viszonya mára szorosan össze kell, hogy forrjon. Nem lehet külön választani e kettő fogalmat. Hiszen aki lelkiismeretesen tanul és felméri ennek fontosságát (akár szakmunkás vagy diplomást értve) a munkában is meg fogja állni a helyét. Ezért fontosnak tartjuk ezen kérdés előtérbe helyezését és minél szélesebb körben való népszerűsítését.