Amikor egészséges táplálkozásról beszélünk nem csak gyermekeink étkezéséről, hanem mi felnőttek étrendjéről is szó van. Nehéz kérdés, hogy először magunk vagy gyermekeink táplálkozását változtassuk meg. Talán az lenne a legelőnyösebb, ha egyszerre próbálnánk változtatni. Ehhez megfelelő szemléletváltást és odafigyelés szükséges. Olyan egészségre nevelő- figyelemfelhívó anyagok terjesztése, illetve előadások megtartása lenne a cél, amivel gazdaságosan azonban mégis hatékonyan lehetne elérni az étrend és mozgáshiányos élet megváltoztatását. Nagy figyelmet kell fordítani minden olyan kezdeményezésre ami ezen területet tűzte ki célul. Társadalmi összefogással segíthetünk gyermekeink és saját magunk elhízása és egészségtelen életünk változtatásában.

Gyermekeink testi érettségéből kifolyólag sajnos a korai nemi élet előtérbe került az elmúlt időkben. Ezen téma megoldása már a tiltással magában nem megoldott. Hathatós megoldás talán nem volt és nem is lesz azonban minden alkalmat megragadva előrébb léphetünk. Ma is azt mondjuk, hogy a gyermekek nyelvén kell megszólalni.
Maguk között talán, ha elterjednének azok a módszerek és alapvető elvárások, amik megelőzve a nemkívánatos terhességet vagy nagyobb bajt, előrébb jutottunk. Azonban nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy mint szülő, máskép jelenünk meg. Ezért nem csak mint szülő, hanem mint „barát” kellene megszólalnunk. Igaz, ez sem megy egyik napról a másikra és a vékony határt sem szabad átlépni, ami a szülői tekintélyt veszélyeztetné. Mégis nagyobb esélyünk lenne, ha jobban odafigyelnénk viselkedésükre és természetbeli változásukra. Nem tolakodóan azonban mégis óvva észre lehetne venni azon kialakuló gondokat, amik később nagyobb bajt eredményezhet, mint a korai nemi élet. Olyan megoldást kell keresnünk és találnunk, ami mindezen problémára megoldás lehet. Minden lehetőséget, ki kell használni a figyelem felhívására és tájékoztatás fontosságában.

Több olyan egészségügyi kérdés vár megoldásra, ami jelenleg sajnos anyagi kérdés is. Jelenlegi helyzetünkben keresni kell minden megoldást. Figyelemfelhívással széles körben kell eljutni az emberekhez, társadalmi csoportoktól függetlenül. Hiszen közös érdek az egészséges szemlélet kialakítása. Társadalmilag előnytelen, ha a munkaképes felnőtt réteg egyre betegebb vagy betegségekre fogékony. Mindenkinek előnyős lenne, ha nem csak a munkahelyeken, hanem otthonaikban is egészség centrikus szemlélet alakulna ki.
Ehhez azonban minden alkalmat meg kell ragadni a felvilágosításra, tájékoztatásra.

Családjainkban élő beteg emberek helyzetének javítása, illetve olyan körülmények megteremtése a cél ami könnyíthet helyzetükön. Segítséget kell nyújtani mindenkinek aki rászoruló. Egészségügyi létesítményeink leterheltek vagy olyan távol vannak lakóhelyünktől, ami az ellátást befolyásolja. Ezért lehetőség szerint olyan centrumokat és szolgáltatásokat kell biztosítani amitől változhatna a jelenlegi helyzet. Igaz, az elmúlt időben előfordult, hogy egészségügyi centrumok alakultak kisebb városok és vonzáskörzetük ellátása tekintetében. Sajnos azonban ez még mindig nem elég.

Alapítványunk szeretne mindenkihez eljutni. Tájékoztató anyagok és előadások széles körben való terjesztése olyan lehetőség, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szakirodalom és előadok bevonása elengedhetetlen a figyelem felkeltésnél és a szemléletváltásnál. Ezért keresünk olyan intézményeket, cégeket, vállalkozókat és magánembereket, akik felmérték a veszély nagyságát. Akik látják, hogy a megelőzés olcsóbb, mint a kezelés, még ha ez jelenleg nem is elterjedt szemlélet. Szembesülnek azzal, hogy a munkanélküliség helyzetében nem biztos az egészséges munkaerő biztosítása. A kiesések miatti többletköltségek, illetve a különböző betegségekből adódó termelékenység csökkenése gazdaságilag is károsan hat nem csak a munkáltatóra, hanem a társadalom egészére is. Ösztönözni kell az embereket a munkára és ez szemléletváltást kell, hogy jelentsen mindenki számára. Sajnos nem lehet mindenkinek a rossz gondolkodását megváltoztatni vagy a betegségén segíteni. Meg kell találni azokat a módszereket amikkel minél hathatósabb eredményeket lehet elérni. Továbbá azok a beteg emberek, akik betegségeikből kifolyólag gyógyíthatatlanok, illetve hosszas kezelést igényelnek, méltányosabb elbánásban kell részesíteni. Lehetőséghez képest otthonaikban kell megoldani az ellátásukat, hiszen a meghitt környezet gyógyító hatása nagyobb, mint egy idegen környezet.
Vannak azonban, akik személyi, anyagi kérdések miatt nem tudják megoldani az otthon kezelés feltételeit. Ezen embereknek a Hospice ház jelenthet megoldást. Sajnos nagy területeket figyelembe véve kevés ilyen ház van. Mindemellett az otthoni ellátás, mint munkahelyteremtő tényező is lehet, ami szintén növelhetné a segélyekből való kilábalást.

Szeretnénk mindenkit megkérni, hogy céljaink elérésében segítséget nyújtson. Keresünk olyan támogatókat, akik bárminemű felajánlással segíthetnek. Nem feltétlenül anyagiakról beszélünk azok mellet, hogy egy előadás megtartása, szóróanyagok terjesztése, sokszorosítása költséggel jár, hanem akár a szakirodalom nyomtatása vagy figyelemfelhívó anyagok közzétételében közreműködnek. Kérjük a kábeltévék és más média tulajdonosaikat, vagy olyan munkáltatokat, akiknek járműveik, épületeikre feltéve céljaink elérésében a figyelemfelhívásban segíthetnek. Munkahelyeken történő előadások megtartásának biztosítása, illetve minden hathatos segítségnyújtás, ami megváltoztathatná negatív életvitelünket.