Az Európai Ifjúsági Hét program keretében megrendezett beszélgetésen Edelény és vonzáskörzetéből 14 fő (12- 16 éves) fiatal vett részt.

Alapítványunk meghívására megjelent:
– Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat munkatársa
– Edelény Város Testület tagja, aki az Ifjúsági bizottság elnöke
– Kistérségi Hivatal szakmai referense
– Alapítványunk képviseletében pedig a Felügyelő bizottság elnöke

A beszélgetés témakörei
– Szerintetek könnyű vagy nehéz (lesz) Nektek a megfelelő munkahely megtalálása?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz (lesz) Nektek a gyerekvállalás, az önálló család alapítása?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz (lesz) Nektek a szülőktől önállósodni, önálló háztartást kialakítani?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz Nektek az életben való érvényesüléshez szükséges tudás és képességek megszerzése?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz Nektek beleszólnotok a rólatok szóló döntésekbe?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz Nektek tenni a környezet védelméért?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz Nektek önkéntes munkát vállalni, a közösségért tenni?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz Nektek egészségesen élni?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz Nektek más európai kultúrákat megismerni és elfogadni?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz Nektek megérteni, hogy mit jelent európainak lenni?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz nektek megfelelő mennyiségű információkhoz és műveltséghez jutni?
– Szerintetek könnyű vagy nehéz úgy vállalnotok önmagatokat, hogy ne érjen hátrányos megkülönböztetés?

A következő megközelítésből próbáltuk kérni a válaszokat:
– Mi az oka ennek?
– Mik a legnagyobb nehézségek szerintetek?
– Van, aki segít ebben Nektek?
– Mit tehetsz Te magad, hogy könnyebb legyen?
– Ki az a személy, szereplő, aki segíthetne, akinek segítenie kellene ebben?
(tanárok, szülők, iskola, ifjúságsegítők, önkormányzat, a Magyar Állam) – Mit tehet az Európai Unió?
Beszélgetés oldott hangulatban történt a fiatalok és a megjelentek között.
Több olyan felvetést is hallottunk, amit érdemes lenne megvalósítani.
Értve, Edelény településén élő ifjúság összekovácsolása. Egy közösségi létesítmény megvalósítása, ahol gyermekeink el tudják tölteni az időt szabadidős programok keretében.
Továbbá megismertetni a munkát mindenkivel. El kell érni, hogy megtanuljanak takarékoskodni.

Alapítványunk tervei között szerepel az iskolások bevonása programjainkba. Ennek érdekében egyre szélesebb körben alakítunk ki együttműködési megállapodásokat.
Jövőbeni programjainknál a mostani beszélgetésen elhangzótokat felhasználva, még szélesebb körű témákat kívánunk lefedni. El kívánjuk érni, hogy gyermekeink megismerjék és hasznosítsák a körülöttük zajló élet előnyeit, hátrányait.

Az Európai ifjúsági hét rendezvény jegyzőkönyve letölthető itt.

Alapítványunk tüzelőosztása Edelényben